Home » O Ronniem » Zkoušky

Všestranné zkoušky - Memoriál Josefa Venhody
24. - 25. října 2009

Tento víkend jsme se zúčastnili všestranných zkoušek a pokoušeli jsme o získání písmene „U“ neboli všestranný pes. Časně ráno jsme vyrazili společně s Evkou a Denim z Brna směr Nové Syrovice k myslivecké chatě.
Po veterinární prohlídce, vylosování losu č. 20 a zahájení jsme se rozjeli do honiteb na jednotlivé disciplíny. Po celou dobu zkoušek jsme měli pár rozhodčích pánů, kteří bývají i na klubových zkouškách retrieverů. Na sobotu nás čekalo pole a voda. Jako první disciplína byl handling na poli na dva kusy pernaté (bažanty). Vzdálenost byla opravdu poctivá více než dost. U této disciplíny jsem se obávala, zda Ronnie poběží dopředu a nebude slídit, ale podařilo se a známka 4. Další disciplínou bylo slídění, prostor pro slídění jak do délky, tak do šířky byl 2x větší, než na zkouškách, na kterých jsme dosud byla. U těchto zkoušek v prostoru pro dohledání jsou dva kusy (pernatá a srstnatá). Oba kusy Ronnie dohledal v časovém limitě, tedy známka 4. Pak následovala vlečka pernaté a to za 3, ikdyž Ronnie vlečku pěkně po stopě vypracoval, tak úplně neomylně kus přeběhl a šel si dál po stopě přes cestu, na pole s řepkou a ve mně by se krve nedořezalo. Po mém písknutí se vracel zpět po stopě, a když narazil na bažanta, tak se mu asi rozsvítilo a kus vzal a donesl. Jako poslední polní disciplína byl marking za 4. Po té jsme přejeli na vodní disciplíny, kde jsme čekali na slídiče, než oni si udělají polní disciplíny. Jako první disciplína nás čekala kačena z hluboké, poté handling. Disciplíny za 4. A ještě nás čekala dohledávka, u které jsem se pořádně zapotila. Kus byl odnesen cca 40metrů vedle rybníka a hozen doprava přes rákos do vody. Což jsme samozřejmě nevěděli ani my ani pes. Bylo tedy potřeba nějakým způsobem psa dostat dopředu a pak jej nasměrovat. Ikdyž jsme obdrželi 3, tak jsem moc ráda, že jsme tuto disciplínu zvládli, protože současně s námi na rybník dělali ohaři ochotu v práci na vodě a byly slyšet velmi důrazné povely od vůdců, který dost mátly právě naše zkoušející psy. A protože jsme měli ještě čas, tak se páni rozhodčí domluvili, že uděláme chůzi a ta byla za 3. A to jsem ráda, že my u té nohy zůstal a nešel do rybníka :)
Po té jsme se přesunuli na jídlo a pak jsme se odebrali ubytovat. Sobotní disciplíny jsme přežili a ráno jsme opět dojeli k myslivecké chatě, kde bylo zahájení.
V neděli nás bylo o něco méně z řad ohařů a po té jsme se vydali do lesa na lesní disciplíny. Začali jsme čtvercem, kde se nám nevedlo a musím říci, že to byla chyba hlavně moje. A příště se budu opravdu spoléhat na psa a na jeho nos. V časovém intervalu Ronnie dohledal pouze jeden kus tedy známka 1. Čtverec v lese byl opravdu poctiví a páni rozhodčí obešli celý čtverec a až pak položili kusy, aby tam nebyla žádná jejich pachová stopa. Pak nás čekalo následování a barva. Před každou barvou jsme vždy losovali pořadí. Následování probíhalo v lese za 4. Po následování byla hned barva. Naše barva vedla listnatým lesem, na konci byla srna a ohodnoceni jsme byli známkou 4. Práce Ronnieho na barvě se mi moc líbila, šel s nosem u země v klidu. Ovšem další disciplína klidy na stanovišti, až tak v klidu nebyly a zaslouženě známka 1. Sice jsem poprvé riskla na volno. Nevyběhl, ale to pískání ? Mít možnost čím, tak ho praštím. Po klidech na stanovišti nás čekala vlečka srstnaté a hned si napravil reputaci za 4. S tou disciplínou jsme měli za sebou i všechny pomocné známky za přinášení. Výsledek celkového přinášení pernaté 4, kachny 3, srstnaté 4. Jako poslední disciplín celých všestranných zkoušek bylo odložení 5minut. U této disciplíny může být pes na volno nebo uvázaný. Když jsem přišla na tuto disciplínu, tak pánové rozhodčí na mě opravdu apelovali, že je to poslední disciplína a že to jsou všestranné zkoušky a jak se zvedne, tak končíme a abych ho raději uvázala. Vůbec se jim nedivím, protože když viděli Ronnieho, jak přichází natěšený a v průběhu celých zkoušek byl stále natěšený a vůbec neunavený a stále by něco dělal, tak nevěřili mým slovům:“Na volno“. A byl na volno a ležel a v klidu ani nepísknul. Tedy známka 4.
A po této disciplíně jsme úspěšně zakončili všestranné zkoušky a ikdyž ve III. ceně, tak pro nás jsou tyto zkoušky nejcennější, které jsme absolvovali.

Terény pro zkoušky byly dobře připraveny, prostředí bylo příjemné, stejně jako milá společnost našich přátel Evky s Denim a Fandy, Lucky s Elis.
Za fotky děkujeme Lucce.

A ještě jednou gratulujeme všem!


"Všestranní psi"


Deni, Elis, Ronnie