Home » Ronnieho svět » 

KAM CHODÍME NA CVIČÁK

Na cvičák na poslušnost jsme začali chodit v Brně na K-9 ve Starém Lískovci a poprvé jsme cvičák začali navštěvovat ve 4 měsících.
Osobně si myslím, že cvičák je vhodný pro všechny druhy psů a také pro majitele psů. Nejde o to, aby pes všechno zvládnul sám, ale i sám majitel se musí naučit, jak psa správné vést. Na výcviku se pes setká s jinými psy a to je dobré pro jeho socializaci, zvláště v ranném věku. Pokud chceme mít dobrý vzájemný vztah se psem i s dalším okolím, tak je cvičák dobrý začátek. A pak už je na každém majiteli, aby s pejskem trávil čas a vedl jej správným směrem.
Na našem cvičáku jsou skupiny rozděleny dle věku, pokročilosti a také občas i dle plemen do menších skupin.
První hodina je hlavně seznamovací a informativní. Kde se dozvíme, jak to bude všechno dále probíhat. Každé štěně je jiné, jedno se učí rychlej jiné pomaleji. Někomu jde líp něco jiného než tomu druhému, ale všechno se dá vlastní pílí a chutí naučtit.
Výcvik trvá hodinu a protože štěně je ze začátku rozjívené (nové prostředí, pachy, spousta potenciálních kamarádů), tak se výcvik provádí s ohledem na jejich věk.
Začíná se od jednoduších cviků (sedni, přivolání, lehni, zůstaň), až po složitější.
Během výcviku je i přestávka, aby se psi i pánečci mohli protáhnout:).

Na cvičáku poslušnosti cvičíme tzv. pořadovky. Základní povely (sedni, lehni, vstaň), přivolání, chůzi u nohy, odložení. Povely, které se hodí pro každodenní soužití. Také aport, překonávání překážek, hledání svého pána nebo svého vlastního aportu spousta jiných cviků.
Postupem času, jak pes roste, získává zkušenosti a také jak je šikovný postupuje ze své cvičící skupiny do další, dle pokročilosti.
Pokud se majitel rozhodne se svým psem absolvovat nějakou zkoušku (ZOP, ZZO nebo jinou zkoušku dle zkušebního řádu), tak má možnost pomocí cvičáku se připravit.

Od roku 2010 jsme se stali členy Kynologického klubu TATRAN Pohořelice

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv styl výchovy, tak by měl vést ke vzájemného dobrému vztahu mezi Vaším psem a okolím.
Na cvičáku Vám mohou řict jak na to, ale už je jen na Vás, jak budete sami pilně cvičit a psa správně vést.
Přeji Vám dobrý vzájemný vztah:)