Home » Ronnieho svět » Ronnie agility

Překážky

Překážky nesmí být pro psa nebezpečné a musí odpovídat popisům a mírám daným tímto řádem. Není nutné do parkuru zařazovat všechny druhy překážek.

Uznané překážky jsou:Skokové překážky
Probíhací překážky:

Překážky s kontaktními zónami
Stůl